Posts Tagged "komercjalizacja"

Struktura przestrzenna parków handlowych

Struktura przestrzenna parków handlowych

Wszystkie parki handlowe pod względem przestrzennej organizacji i zagospodarowania powierzchni handlowej wyglądają podobnie. Nieruchomości z przeznaczeniem handlowym mają ustaloną strukturę, której celem jest maksymalizacja dochodów ze sprzedaży.

Więcej